10 Koulun toiminnan arviointi (Ihastjärven koulu)

Opsessori Mikkeli

Loikkaa: valikkoon, hakuun

Arviointi on oleellinen osa koulun opetus- ja kasvatustyötä. Arvioinnilla kehitetään kouluyhteisön toimintaa ja sen avulla saadaan selville, miten toiminta vastaa asetettuja tavoitteita. Arviointi tukeutuu koulun toiminta-ajatukseen ja arvoihin.
Arviointiin osallistuvat koko koulun työyhteisö, oppilaat ja mahdollisesti huoltajat sekä muut yhteistyötahot. Koulun opetuksellista toimintaa arvioidaan keväisin syksyllä laaditun lukuvuosisuunnitelman ja BSC-strategian muodossa ja samalla muodostetaan kehittämisnäkökohtia tulevaisuuteen. Koulu saa arviointi- ja palautetietoa myös päivittäisen toimintansa kautta kehityskeskustelujen, oppilashuollon, vanhempieniltojen ja huoltajatapaamisten kautta.
Oppilasarviointi keskittyy prosessiin, sillä oppiminen nähdään syklisenä tapahtumana, jossa uutta tietoa suhteutetaan aikaisemmin opittuun. Arviointi tulee nähdä opettajan, oppilaan ja huoltajan kannalta motivoivana ja ohjaavana.
Ihastjärven koululla järjestetään arviointikeskusteluja, joissa oppilaan kehittymistä, kasvamista ja oppimista arvioidaan oppilaan, hänen huoltajansa ja luokanopettajan yhteisissä keskusteluissa.

Sisällysluettelo

Bangladesh rickshaw puller starts clinic for the poor

Joynal Abedin still remembers the rainy and windy night when he saw his father die because there was no medical treatment. His village in the northern Mymensingh district of Bangladesh did not have any medical facility at that time, and the nearest hospital was about 20km (12 miles) away.

[Bangladesh rickshaw puller starts clinic for the poor]

[GoodvilleNews.com - good, positive news, inspirational stories, articles]

The Opposite Of Poverty Is Justice

[The Opposite Of Poverty Is Justice]

[GoodvilleNews.com - good, positive news, inspirational stories, articles]

A Sisters Deathless Legacy of Love

After living through an experimental cancer treatment my sister Barb was left unable to work. When she was offered the opportunity to do a mission trip in India if she could come up with $3,000 - she was left thinking there was no way she could go. No way to raise the funds. She asked me to brainstorm with her as to ways she could raise money. "The only thing I can do is hug," she told me - and thus her adventure began.

[A Sisters Deathless Legacy of Love]

[GoodvilleNews.com - good, positive news, inspirational stories, articles]

Rats Walking Again After Spinal Cord Injury

Scientists in Switzerland have restored full movement to rats paralyzed by spinal cord injuries in a study that spurs hope that the techniques may hold promise for someday treating people with similar injuries.

[Rats Walking Again After Spinal Cord Injury]

[GoodvilleNews.com - good, positive news, inspirational stories, articles]

How To Speak More Wisely

It had been three weeks since my throat started to feel sore, and it wasnt getting better. The pain was most acute when I spoke. So I decided to spend a few days speaking as little as possible. Every time I had the urge to say something, I paused for a moment to question whether it was worth irritating my throat.

[How To Speak More Wisely]

[GoodvilleNews.com - good, positive news, inspirational stories, articles]

Henkilökohtaiset työkalut
Näkymät
Valikko: