Äidinkieli ja ATK: Draama (C-valinnaisaine)

Opsessori Mikkeli

Loikkaa: valikkoon, hakuun

(AI 1,5 + ATK 0,5)


ÄIDINKIELI

TAVOITTEET

Tavoitteena on lisätä ilmaisurohkeutta ja esiintymistaitoja sekä kehittää ryhmässä toimimisen taitoja noudattamalla draamasopimusta. Sallitaan tunteet, ajatukset ja ilmaukset, jotka eivät ole arkipäivässä mahdollisia. Luodaan näille kokemuksille turvallinen, rajattu konteksti esimerkiksi roolien avulla. Tutkitaan draaman avulla tai kautta oman elämän kokemuksia ja kehitetään itsetuntemusta sekä elämänhallintaa. Opitaan ongelmanratkaisutaitoja ja esityksen valmistamisprosessi.

SISÄLLÖT

Kurssin alussa tehdään ryhmän yhteinen draamasopimus, jonka kautta sitoudutaan yhteiseen toimintaan ja rakennetaan luottamusta. Tehdään tutustumis- ja ryhmäytymisharjoituksia sekä tunne-, liike- ja äänenkäytön harjoituksia. Leikitään, luodaan rooleja ja improvisoidaan. Käsikirjoitetaan ja valmistetaan esityksiä esimerkiksi koulun juhliin.

ATK

TAVOITTEET
Opiskelun tarkoituksena on oppia koulun tietokoneella työskentelyn toimintatavat sekä opitaan käyttämään monipuolisesti useita opiskelu- ja työelämän keskeisiä tietokoneohjelmia.

SISÄLLÖT
Tutustutaan tietotekniikan peruskäsitteisiin ja –asioihin. Oppilas tekee omatoimisesti paljon erilaisia tehtäviä. Käytettävät ohjelmat ovat Word (tekstinkäsittely), Excel (taulukkolaskenta), PowerPoint (esitysgrafiikka) ja Publisher (julkaisuohjelma). Samalla oppilaan Windows-käyttöliittymän käyttötaito vahvistuu: oppilaan tulee osata tallentaa, kopioida, nimetä uudelleen asiakirjoja.

Tietotekniikan sisällön keskeisin tavoite on se, että oppilas osaa jatkossa työskennellä sujuvasti koulun tietokoneella, hän tietää tietokoneluokan säännöt ja toimintatavat sekä oppilas osaa tallentaa, tulostaa ja avata omia asiakirjoja.

TYÖTAVAT
Työskentely on yksilöllistä. Jokaisesta pääsisältöalueesta opitaan tarvittavat perustiedot ja oppilaan tulee oman aktiivisuuden ja taitotason mukaan suorittaa oppitunnin tehtävät. Opiskeluun liittyy runsaasti harjoitustehtäviä, jotka tallennetaan oppilaan omaan kansioon ja kopioita laitetaan myös opettajan kansioon, joita opettaja arvioi.

Henkilökohtaiset työkalut
Näkymät
Valikko: